×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Ludzie lasu- Bory Niemodlińskie

►Poznaj Ludzi lasu


Aktywność społeczna Partnerstwa Borów Niemodlińskich Dziedzictwo przyrodnicze Partnerstwa Borów Niemodlińskich Archeologia Partnerstwa Borów Niemodlińskich Dziedzictwo kulturowe Partnerstwa Borów Niemodlińskich
granice.jpeg jubileusze.jpeg


!!!
 

Bory Niemodlińskie są największym lewostronnym obszarem leśnym górnej Odry, z jedną z największych w regionie kumulacją stawów oraz torfowisk, niegdysiejsze "królestwo cietrzewia i głuszca". Bory Niemodlińskie to jedyny w województwie obszar leśny, którego naturalne granice wyznacza "trójkąt trzech rzek": Odry, Nysy i Białej, powodując, że są one jednym z najcieplejszych regionów Polski.
Bory Niemodlińskie to jedna z największych kumulacji surowców mineralnych w województwie ale i
region słabych rolniczo gleb.

- najniższe i najwyższe temperatury w kraju (rekordy)
- stare wychodnie wulkanów- pokłady bazaltu w Graczach i Ligocie Tułowickiej
- pokłady węgla brunatnego w Komprachcicach
- najstarszy ogród botaniczny w Polsce- Lipno
- 2 obszary Natura 2000
- najcenniejsze wystąpienia zmineralizowanych i podgrzanych wód podziemnych w województwie- Grabin
- zbiorniki powyrobiskowe
- koncentracja specyficznych rezerwatów przyrody (torfowiskowe, wodne)
- Stawy Tułowickie i Niemodlińskie- największa kumulacja stawów na Opolszczyźnie
- torfy w Szydłowie, Kuxnicy Ligockiej i Prądach
- pokłady margla (wapienia) w gm. Prószków


!!!
Bory Niemodlińskie są największą pozostałością dawnej Puszczy Śląskiej- Przesieki, strzegącej granic jednego z ważniejszych średniowiecznych księstw śląskich- Księstwa Niemodlińskiego a wcześniej granic plemiennych Opolan i Ślężan.

- ceramika tułowicka i fajans prószkowski
- sieć grodzisk Puszczy Niemodlińskiej
- tradycje budowy drewnianych kościołów (Ochodze)
- unikalne stanowiska krzemieniarskie paleolitu w Sowinie
- powrót do tradycji kowalskich (kuźnie w Prószkowie, Mańkowicach, Jasienicy),
- unikalna sieć wielkich założeń zamkowych, pałacowo-parkowych i podworskich
- rozwój edukacji przyrodniczej (Technikum Leśne w Tułowicach, Królewska Akademia Rolnicza-Pomologia Prószków, Park dendrologiczny w Lipnie)
- wielkie zbiory przyrodnicze Pomologii
- zielnik zamkowy z Niemodlina
- XVI-wieczny rozwój gospodarki stawowej (największe na ówczesnym Śląsku) i bartnictwa.
- stadnina koni w Mosznej- XIX-wieczne tradycje jeździeckie
- historyczne bractwo św. Barbary w Kujawach (gm. Strzeleczki)


!!! 
Bory Niemodlińskie to obszar, w którym rozwijała się jedna z najlepszych edukacji przyrodniczych Śląska.

!!!
Bory Niemodlińskie
jako wielki zwierzyniec szlachecki i odwieczne miejsce wykorzystania wszelkich surowców naturalnych.

!!!
Bory Niemodlińskie to specyficzny „tygiel kultur”- obszar styku kultury autochtonicznej i napływowej i częściowo kultury czeskiej; to obszar „kultury lasu”.

- mocno ugruntowane mięsne i cukiernicze produkty kuchni regionalnej (śląskiej- krupnioki z Górek, salceson, bułczanka i lebenwurst; przesiedleńczej- tort grylażowy z Grodźca)
- specyficzne imprezy: Złota Kosa, Przysieckie Święto Ziół, Winobranie w Winowie, Karpik w Niemodlinie, Bieg Ceramika w Tułowicach, Bieg Pojednania w Łambinowicach
- wyjątkowe bogactwo legend i podań skupionych wokół lasu


!!!
Bory Niemodlińskie to świadek najtragiczniejszych w skali regionu wydarzeń wojennych.

- Pomnik Pamięci Narodowej- Lamsdorf
- walki o odrzańskie przyczółki (Dąbrowa)
- mord wysiedleńców w Boguszycach
- 2 historyczne lotniska wojskowe (Polska Nowa Wieś, Wierzbie)

 

Gatunki drzew w Borach Niemodlińskich
PDFGatunki drzew panujace w Borach Niemodlińskich.pdf (105,96KB)