×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Nabór 2013

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich  informuje o możliwości składania po raz ostatni za pośrednictwem lokalnej grupy działania (LGD) „Partnerstwo Borów Niemodlińskich – LUDZIE LASU” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Małe projekt.

- limit  dostępnych środków  - 626 971,78
- minimalne wymagania do wyboru projektu przez LGD: 22,5 punktów  tj. 25% z możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg kryteriów lokalnych
- zakres tematyczny naboru :
• przedsięwzięcie 1 : Bory Niemodlińskie miejscem zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi,
• przedsięwzięcie 2 : Rozwój agroturystyki, bazy gastronomicznej i noclegowej oraz rozwój turystyki aktywnej,
•przedsięwzięcie 3: Odtworzenie i wykorzystanie dawnych zawodów, rękodzielnictwa i produktów regionalnych,
•przedsięwzięcie 4: Przestrzeń kultur – materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Partnerstwa Borów Niemodlińskich,
• przedsięwzięcie 5: Krajobrazy- dziedzictwo przyrodnicze ożywione i nieożywione,
• przedsięwzięcie 7 : Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

Termin przyjmowania wniosków: 14 - 28 marca 2013 r.

Miejsce przyjmowania wniosków: biuro LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 ( II piętro), 49-100 Niemodlin, w godzinach 8.00- 15.00. Wnioski ( 2 egzemplarze + wersja wniosku na CD) należy składać osobiście.

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, instrukcje wypełniania wniosków, dokumenty niezbędne do wyboru projektów, kryteria wyboru projektów oraz  inne informacje dotyczące naboru dostępne są w dziale „Info dla beneficjentów" na stronie internetowej LGD - www.boryniemodlinskie.pl

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura Partnerstwa Borów Niemodlińskich pod nr telefonu 077 4606351 bądź mailowo