×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Cel II - Las aktywności

Las aktywności- podniesienie jakości życia przez wzrost i wzmocnienie aktywności społecznej
Wyodrębnienie celu dotyczącego aktywności społecznej wynika wprost z obecnej specyfiki społecznej obszaru PBN, tj. zwł. związanej ze słabą infrastruktura społeczną a także z mało samodzielnymi ale bardzo licznymi NGO. Szczególnego znaczenia nadano działaniom w ramach celu, dot. wzmocnienia potencjału administracyjnego NGO. Wynika to z rangi i braków jakie zg. ze SWOTem posiadają organizacje społeczne. Szczególne skupienie się na wzmocnieniu NGO jest efektem kolejnych wniosków wynikających ze analizy SWOT tj. z faktu, ze organizacje te są największym potencjałem mogącym pomóc w wykorzystaniu pojawiających się szans rozwoju PBN, a jednocześnie, pozostawione same sobie, mogą stanowić jeden z największych czynników potęgujących zagrożenia.
Cel, który wynika z obecnej specyfiki społecznej PBN, ma za zadanie wzmocnić i wykorzystać mocne cechy owej specyfiki- tj. ludzi aktywnych i zorganizowanych, na rzecz zniwelowania specyfiki negatywnej tj. brak bodźców własnych, region organizacji motywowanych i inicjowanych przez JST, małosamodzielnych, źle reagujących na realia formalno-prawne w późniejszym funkcjonowaniu.

Realizowane przedsięwziecia w ramach celu:
przedsięwzięcie 6.jpeg
PDFPrzedsięwizięcie 6- opis.pdf (71,60KB)
6- Aktywizacja kulturalno-sportowo-rekreacyjna
przedsięwzięcie 7.jpeg
PDFPrzedsięwizięcie 7- opis.pdf (72,73KB)
7- Wzmocnienie potencjału administracyjnego organizacji społecznych