×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

7- Wzmocnienie potencjału administracyjnego organizacji społecznych

Zapoznaj się z opisem przedsięwzięcia:
> PDFPrzedsięwizięcie 7- opis.pdf (72,73KB)

 Wskaźniki produktu (do wyboru min. jeden):

P-22

Liczba zmodernizowanych i/lub wyremontowanych, doposażonych siedzib organizacji pozarządowych lub społecznych w obiektach świetlicowych lub pełniących ich funkcje

P-23

Liczba łącznego nakładu publikacji dotyczących działalności NGO

P-24

Liczba sprzętu/wyposażenia zakupionego na potrzeby zaopatrzenia siedzib organizacji pozarządowych w świetlicach lub obiektach pełniących ich funkcje

P-25

Liczba szkoleń adresowanych do członków organizacji pozarządowych dotyczących podnoszenia jakości uczestnictwa członków w życiu społecznym obszaru