×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

5- Krajobrazy- dziedzictwo przyrodnicze ożywione i nieożywione

Zapoznaj się z opisem przedsięwzięcia:
> PDFPrzedsięwizięcie 5- opis.pdf (71,92KB)

 Wskaźniki produktu (do wyboru min. jeden):

P-13

Liczba obiektów przyrodniczych ochrony konserwatorskiej poddanych pracom pielęgnacyjnym i/lub konserwatorskim

P-14

Liczba łącznego nakładu wszystkich publikacji (w tym multimedialnych) dotyczących dziedzictwa przyrodniczego (w tym dot. geografii)

P-15

Liczba ścieżek, tras i szlaków turystycznych (w tym dydaktycznych) utworzonych, poddanych modernizacji, remontowi i/lub doposażeniu, a obejmujących obejmujących dziedzictwo przyrodnicze

P-12

Liczba wybudowanych obiektów małej architektury związanej z rozwojem turystyki