×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

4- Przestrzeń kultur- materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Partnerstwa Borów Niemodlińskich

Zapoznaj się z opisem przedsiewzięcia:
> PDFPrzedsięwizięcie 4- opis.pdf (74,12KB)

 Wskaźniki produktu (do wyboru min. jeden):

P-7

Liczba obiektów wpisanych do rejestru/ewidencji zabytków poddanych pracom konserwatorskim i/lub restauratorskim

P-8

Liczba imprez i przedsięwzięć (w tym edukacyjnych) z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i historycznego

P-9

Liczba łącznego nakładu wszystkich publikacji (w tym multimedialnych) dotyczących dziedzictwa kulturowego (w tym historycznego) wydanych (szt.)

P-10

Liczba ścieżek, tras i szlaków turystycznych (w tym dydaktycznych) utworzonych, poddanych modernizacji, remontowi i/lub doposażeniu, a obejmujących obejmujących dziedzictwo kult.-hist.

P-11

Liczba muzeów i obiektów pełniących funkcje muzealne poddanych modernizacji i/lub doposażeniu

P-12

Liczba wybudowanych obiektów małej architektury związanej z rozwojem turystyki