×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

3- Odtworzenie i wykorzystanie dawnych zawodów, rękodzielnictwa i produktów regionalnych

Zapoznaj się z opisem przedsiewzięcia:
> PDFPrzedsięwizięcie 3- opis.pdf (72,55KB)

 Wskaźniki produktu (do wyboru min. jeden):

P-1

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy

P-5

Liczba obiektów nowowybudowanych/doposażonych/adaptowanych/wyremontowanych na potrzeby sprzedaży usług/produktów regionalnych lub ich wyrobu

P-6

Liczba przedsięwzięć promujących dawne zawody, rzemiosło lub turystykę aktywną zorganizowanych