×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

2- Rozwój agroturystyki, bazy gastronomicznej i noclegowej oraz rozwój turystyki aktywnej

Zapoznaj się z opisem przedsięwzięcia:
> PDFPrzedsięwzięcie 2- opis.pdf (85,68KB)

 Wskaźniki produktu (do wyboru min. jeden):

P-1

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy

P-4

Liczba nowowybudowanych/zmodernizowanych/wyremontowanych/doposażonych obiektów gastronomicznych, noclegowych i/lub obiektów turystyki aktywnej