×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Cel I.1.- Las możliwości

Las możliwości- aktywizacja i wzmocnienie aktywności gospodarczej mieszkańców
to cel wpisujący się w kształtowany od średniowiecza wizerunek Borów jako miejsca różnorodnej gospodarki opartej o zasoby naturalne, rozumiane nie tylko jako las, ale wszystko co wokół Lasu-Borów Niemodlińskich zostało skumulowane (surowce mineralne, bartnictwo, stawy, kowalstwo). Cel ten obejmuje zarówno strefę usług agro- i ekoturystycznych, usług związanych z obsługą owego ruchu jak i ze zrównoważonym przetwarzaniem i ochroną surowców oraz odtwarzaniem i wzmocnieniem specyficznych dla PBN zawodów (kowalstwo, pszczelarstwo-bartnictwo, ceramika) i tradycji rękodzielniczych. Las możliwości wraz z Lasem atrakcji realizuje cel ogólny odnoszący się do specyfiki Borów jako miejsca związku przyrody i kultury. Powiązanie owych celów i aktywizacja gospodarcza w kierunku agroturystyki i właściwego wykorzystania surowców jest również odpowiedzią na słabe uwarunkowania siedliskowe do dalszego rozwoju tradycyjnego rolnictwa na terenie Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Ukierunkowana aktywizacja i wzmocnienie gospodarcze, zawarte w nazwie celu ma przyczyniać się do ujednolicenia wizerunku całych Borów Niemodlińskich, także pod względem gospodarczym.

Realizowane przedsięwziecia w ramach celu:
przedsięwziecie 1.jpeg
PDFPrzedsięwizięcie 1- opis.pdf (87,20KB)
1- Bory Niemodlińskie miejscem zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi
przedsięwzięcie 2.jpeg
PDFPrzedsięwzięcie 2- opis.pdf (85,68KB)
2- Rozwój agroturystyki, bazy gastronomicznej i noclegowej oraz rozwój turystyki aktywnej
przedsięwzięcie 3.jpeg
PDFPrzedsięwizięcie 3- opis.pdf (72,55KB)
3- Odtworzenie i wykozystanie dawnych zawodów, rękodzielnictwa i produktów regionalnych