×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Nabór 2014- ostatni

Zarząd Województwa Opolskiego

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem lokalnej grupy działania (LGD) „Partnerstwo Borów Niemodlińskich – LUDZIE LASU” wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
po raz ostatni na:

operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
- termin składania wniosków: 18.02-04.03.2014r.
- limit  dostępnych środków  - 1 327 752,82zł
- minimalne wymagania do wyboru projektu przez LGD: 18 punktów , tj. 25%
z możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg. kryteriów lokalnychMiejsce składania wniosków: biuro LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 ( II piętro), 49-100 Niemodlin, w godzinach 8.00- 15.00. Wnioski
(2 egzemplarze + wersja wniosku na CD) należy składać
osobiście.

Wzór formularza wniosku oraz inne dokumenty:
- wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy ,
- instrukcje wypełniania wniosków,
- wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru projektów,
- kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR, w tym wymagania minimalne

udostępnione są w biurze LGD oraz na stronie internetowej www.boryniemodlinskie.pl
w zakładce „Info dla beneficjentów” .

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura Partnerstwa Borów Niemodlińskich pod nr telefonu 077 4606351 bądź mailem:

Podstrona jest w trakcie wypełniania.