×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Nabór 2012

Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): „Partnerstwo Borów Niemodlińskich” – LUDZIE LASU działającej na obszarze gmin: Komprachcice, Prószków, Niemodlin, Tułowice, Strzeleczki, Łambinowice, Dąbrowa informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

· limit dostępnych środków: 894 330,10 zł

· minimalne wymagania do wyboru projektu przez LGD: 18 punktów, tj. 25% z możliwych do uzyskania

punktów w ramach oceny wg kryteriów lokalnych;


Termin składania wniosków: 09.05.2012 r. – 31.05.2012 r.

Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski w 2 egzemplarzach należy składać osobiście w biurze LGD

w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 (II piętro), 49-100 Niemodlin, w godzinach 8.00 – 15.00.

Do wniosku należy dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura LGD pod numerem telefonu (77) 460 63 51 lub e-mailem: niemodlinskie@op.pl.