×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Gmina Dąbrowa

herb-dabrowa.jpeg
Gmina Dąbrowa
 


► Powierzchnia gminy:
131 km2

► Liczba mieszkańców gminy:
9324

► Liczba sołectw:
15 tj. Chróścina, Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, Lipowa, Mechnice, Narok, Niewodniki, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska, Skarbiszów, Sławice, Wrzoski, Żelazna

► Położenie gminy i dostępność komunikacyjna: 
Gmina położona jest w zurbanizowanej aglomeracji opolskiej, w  bezpośrednim sąsiedztwie Opola, usytuowanego po jej wschodniej stronie. Z kolei od południowego - wschodu sąsiaduje z gminą  Komprachcice i Tułowice, od południowego - zachodu z gminą Niemodlin, od zachodu z gminą Lewin Brzeski, od północnego-zachodu  z  gminą  Popielów oraz od północy z gminą Dobrzeń Wielki. 
Przez teren gminy przebiega autostrada A-4 z jednym węzłem autostradowym "Prądy", drogi krajowe: Nr 46 relacji Kłodzko – Karczów – Opole – Szczekociny i Nr 94 relacji Krzywa – Opole – Strzelce Opolskie – Balice, drogi wojewódzkie: Nr 435 relacji Opole – Prądy – droga krajowa Nr 46, Nr 459 relacji Opole – Skorogoszcz, Nr 464 relacji Narok – rzeka Odra – Chróścice, Nr 465 relacji Żelazna – rzeka Odra – Dobrzeń Mały. Oprócz dobrze rozwiniętej sieci drogowej, gmina usytuowana jest korzystnie przy szlaku żeglugowym na Odrze. Dużym komunikacyjnym atutem jest również przebiegająca linia kolejowa znaczenia międzynarodowego nr 132 relacji Wrocław – Bytom.

► Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych:
633

► Infrastruktura techniczna:
Przez teren gminy przebiega gęsta sieć napowietrznych linii energetycznych wysokich napięć (400kV, 220kV, 110kV) wychodzących ze stacji systemowej 400/110kV elektrowni Opole a także ze stacji rozdzielczej 220/110kV Groszowice.
Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokoprężny gazu ziemnego relacji: Zdzieszowice – Wrocław (Pn 4,0 MPa, DN 350).
Gmina całkowicie objęta jest systemami wodociągowymi.

► Walory przyrodniczo-turystyczne gminy:
Gmina Dąbrowa stanowi obszar o wysokich walorach przyrodniczo – krajobrazowych. Na jej terenie znajduje się obszar chronionego krajobrazu, "Bory Niemodlińskie". Spośród licznych atrakcji gminy, na uwagę zasługują: Pałac w Niewodnikach.