×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Gmina Strzeleczki

herb-Strzeleczki.jpeg
Gmina Strzeleczki


► Powierzchnia gminy:
117 km2                                        

► Liczba mieszkańców:
7 892             

► Liczba sołectw:
13 sołectw       

► Położenie gminy:
Gmina położona jest na Nizinie Śląskiej, w południowo - środkowej części województwa opolskiego, w dorzeczu Białki i Osobłogi, w odl. 36 km od Opola. Siedziba gminy znajduje się w Strzeleczkach. Odległość do autostrady – węzeł w Krapkowicach – 15 km, do przejścia granicznego w Trzebini 35 km.

► Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych:
Gmina o charakterze rolniczym. W gminie zarejestrowanych jest 297 podmiotów gospodarczych.

► Infrastruktura techniczne:
Gmina w 100% zwodociągowania. Brak kanalizacji sanitarnej, nie ma oczyszczalni ścieków. Gmina korzysta ze składowiska odpadów komunalnych w Gogolinie.   

► Walory przyrodniczo-turystyczne gminy:
Brak rezerwatów ani parków krajobrazowych. Planowane uruchomienie biura informacji turystycznej przy Centrum Terapii Nerwic – Zamku w Mosznej.