×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Gmina Prószków

herb-nowymały.jpeg
Gmina Prószków


► Powierzchnia gminy:
120,64 km2

► Liczba mieszkańców:
9 764            

► Liczba sołectw:
15      

► Położenie gminy:
Gmina Prószków położona jest na Nizinie Śląskiej, w centralnej części województwa opolskiego i graniczy od strony północnej z miastem Opole. Siedziba gminy znajduje się w Urzędzie Miejskim w Prószkowie na ulicy Opolskiej 17. Bezpośrednio przez południową część gminy przechodzi autostrada A4. Ponadto gmina jest dogodnie położona przy drodze krajowej Opole-Racibórz

► Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych:
Obecnie w gminie Prószków jest zarejestrowanych 530 podmiotów gospodarczych tworzących rolniczo-produkcyjny charakter gminy. 

► Infrastruktura techniczne:  
Na chwilę obecną gmina Prószków jest zwodociągowana w 100 %, natomiast stopień skanalizowania gminy wynosi 65 %. Ponadto gmina posiada nowoczesną infrastrukturę komunalną w postaci oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów oraz rozbudowanej sieci drogowej. 

► Walory przyrodniczo-turystyczne:        
Znaczną część gminy zajmują Bory Niemodlińskie, które należą do najważniejszych terenów ekologicznych Opolszczyzny. Wśród nich umiejscowione są rezerwaty Jaśkowice i Przysiecz oraz projektowany rezerwat "Dzików". Do czołówki przyrodniczych środowisk gminy należą rezerwaty florystyczne: "Staw Nowokuźnicki" z unikatową kotewką orzechem wodnym oraz ścieżką dydaktyczno - przyrodniczą z pomostami do obserwacji ptaków, stawy w Przysieczy, torfowiska w Wybłyszczowie, mokradła w Nowej Kuźni oraz park Arboretum w Pomologii.