×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Gmina Komprachcice

herb komprachcic.jpg.jpeg
Gmina Komprachcice
► Powierzchnia gminy:
5 571 ha

► Liczba mieszkańców:
10 550.


► Liczba sołectw:

9 sołectw tj. Żerkowice, Chmielowice, Osiny, Komprachcice, Ochodze, Dziekaństwo, Domecko, Polska Nowa Wieś i Wawelno oraz jeden przysiółek Pucnik.


► Położenie gminy:
Od strony wschodniej gmina sąsiaduje z gminą Prószków, od strony południowo-zachodniej  z gminą Tułowice, od północy z gminą Dąbrowa, a od północnego zachodu z miastem Opole. Zaledwie 10 km dzieli centrum gminy  od stolicy regionu. Przez gminę, od strony południowej przebiega autostrada A4, a od najbliższego zjazdu z autostrady dzieli gminę 15 km.


► Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych:
Gmina pełni dwie funkcje: mieszkaniową i rolniczą.  Prowadzona na terenie gminy działalność gospodarcza ma charakter głównie rzemieślniczo-usługowy. Obecnie na terenie gminy działa około 299 prywatnych przedsiębiorców. Przeważają drobne przedsiębiorstwa m.in z branży budowlanej, handlu, usług transportowych, ślusarskich i stolarskich.


► Infrastruktura techniczna:
Gmina jest w 100% zwodociągowana. Odpady komunalne składowane są na składowisku odpadów w Domecku. Wszystkie sołectwa zaopatrzone są w zestawy pojemników do segregacji odpadów a gmina zapewnia ich regularny wywóz. Kanalizacja sanitarna funkcjonuje w Dziekaństwie i częściowo w Chmielowicach. Obecnie trwa budowa kanalizacji w 5 sołectwach.

► Walory przyrodnicze i turystyczne:
Tereny gminy należą do Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”. Na terenie gminy nie ma rezerwatów ani parków krajobrazowych. Gmina posiada szeroką ofertę rekreacyjno-sportową: liczne boiska, nowoczesna hala sportowa, lotnisko Aeroklubu Opolskiego.