×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Po ocenie formalnej...

27 wniosków przeszło ocenę formalną konkursu "Działaj lokalnie" w 2013 r.. 2 wnioski odpadły w wyniku nie złożenia uzupełnień i poprawek. Obecnie 27 wniosków powędruje do oceny merytorycznej, czyli właściwej oceny wniosków, w której członkowie Komisji oceniać będą m.in. trafność diagnozy problemów na wsiach czy skutecznosc przyjętych rozwiązań. Przypominamy, że może zdarzyć się sytuacja obcięcia niektórych kosztów, przy czym cięcia te będą konsultowane z Wnioskodawcami. Wyniki poznamy najpóźniej do końca sierpnia 2013 r. Wyniki będą ostateczne.