×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Gmina Tułowice

herb-tulowice.gif
Gmina Tułowice


► Powierzchnia gminy: 
81,13 km2

► Liczba mieszkańców:
5 395

► Liczba sołectw:
6 sołectw, tj. Goszczowice, Ligota Tułowicka, Skarbiszowice, Szydłów, Tułowice, Tułowice Małe

► Położenie gminy:
Gmina Tułowice położona jest w środkowej części województwa opolskiego nad Ścinawą Niemodlińską, w odległości 28 km od Opola, siedziba gminy znajduje się w Tułowicach przy ul. Szkolnej 1, odległość od Autostrady A4 wynosi 11,5 km.

► Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych:
330 podmiotów gospodarczych. Tułowice stanowią lokalny ośrodek gospodarczo przemysłowy. O przemysłowym charakterze gminy decydują istniejące na jej terenie zakłady.

► Infrastruktura techniczna:
- wodociągi – gmina jest w całości zwodociągowania
- kanalizacja – gmina jest w całości skanalizowana.
- gmina posiada oczyszczalnię ścieków
brak składowiska odpadów komunalnych

► Walory przyrodniczo-turystyczne:
Na obszarze gminy występują obiekty, które ze względu na swą wartość historyczną stanowią wartość zabytkową. Obiekty te są wpisane do rejestru zabytków jak i ujęte w ewidencji Państwowej Służby Ochrony Zabytków Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz podlegają prawnej ochronie konserwatorskiej w świetle przepisów ustawy z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach
ZABYTKI:
1) Zespół pałacowy :
-
Pałac neorenesansowy z 1879 r.
-Zabudowania gospodarcze
-Czworak z XVII w. przebudowany w XIX/XX w.
-Stajnia z I poł. XIX w. przebudowana w XX w.

 

 

 

2) Park krajobrazowy z II poł. XIX w.
3) Pawilon Myśliwski z XIX w.
4) Bażanciarnia z XIX w.
5) Dawne zabudowania fabryki Schlegelmilchów
6) Budynek fabryczny
7) Budynek administracyjny
8) Portiernia
9) Późnoklasycystyczny kościół parafialny z 1829-1840 r.p.w. św. Rocha.
10) Kościół poewangelicki z zachowaną zakrystią z XV lub XVI w. z ogrodzeniem.
11) Budynek mieszkalny na rogu ul. 1 Maja  i ul. Kościuszki
12) Budynek starej kuźni przy ul. Zamkowej 3
13) Willa Schlegelmilchów z końca XIX w.
14)  Epitafium rycerza Henryka von Dreske, który w 1596 r. kupił Tułowice
W 2001 roku gmina dokonała otwarcia dziewięciu tras pieszo – rowerowych. Walory przyrodniczo – krajobrazowe i turystyczne gminy Tułowice oraz jej usytuowanie sprawiają, że może ona spełniać rolę bazy wypadowej w okolicę bogatą w rezerwaty przyrody oraz miejsca wypoczynku czynnego.