×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Gmina Łambinowice

herb-łambinowice.jpeg
Gmina Łambinowice


► Powierzchnia gminy:
12 362 ha
 
► Liczba mieszkańców:
8 066

► Liczba sołectw:
12, tj. Sowin, Wierzbie, Łambinowice, Budzieszowice, Jasienica Dolna, Mańkowice, Piątkowice, Lasocice, Drogoszów, Bielice, Malerzowice Wielkie, Szadurczyce.

► Położenie:
Gmina położona w południowo – zachodniej części województwa opolskiego, 40 km od Opola, 20 km od autostrady, przy drodze krajowej 46 Kłodzko – Olsztyn. Siedzibą gminy jest miejscowość Łambinowice.

► Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych:
Gmina o charakterze rolniczo – produkcyjnym. Zarejestrowanych jest 148 podmiotów gospodarczych.

► Infrastruktura gminna:
Gmina zwodociągowana w 100%, kanalizacja tylko w miejscowości Łambinowice i w 70 % w miejscowości Lasocice (pozostała część w trakcie realizacji). Oczyszczalnia ścieków mechaniczno – biologiczna na bazie wikliny w miejscowości Lasocice. Gminne składowisko odpadów w miejscowości Łambinowice, przysiółek Okopy. 

► Walory przyrodniczo-turystyczne:
Lasy gminy należą do Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”. Rzeka Nysa Kłodzka włączona w korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym. Na terenie gminy znajduje się jeden użytek ekologiczny – „Doły Goszczowickie”, 1 pomnik przyrody nieożywionej – głaz narzutowy, 14 pomników przyrody ożywionej. Brak informacji turystycznej.  Pomnik Pamięci Narodowej- obóz w Łambinowicech.