×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Cel I.2. - Las atrakcji

Las atrakcji- wykorzystanie turystyki do utrzymania i rozwoju tożsamości i jakości życia
Analiza SWOT wykonana w niniejszym dokumencie wskazała, że obszar PBN cechuje duży potencjał kulturowo-przyrodniczy nadajacy obszarowi charakterystyczne cechy. Niestety z tej samej analizy wynika fakt nieznajomości wspominanych zasobów, co w konsekwencji przekłada się na brak kreatywnej samodzielności w działaniach społecznych oraz stopniową utratę tożsamości. Cel “Las atrakcji” poprzez motywację jaką może być turystyka ma wzmacniać potrzebę angażowania środków w wykorzystaniu potencjału kulturowo-przyrodniczego PBN. Dzięki wzmocnieniu działań poznawczych, ochronnych i konserwatorskich zaistnieje szansa zarówno na rozwój turystyki jak i na skuteczne przeciwstawienie się niskiej świadomości lokalnej a w konsekwencji konsumpcjonizmowi i niskiej kreatywności. Ukierunkowanie i spójność działań z zakresu ochrony i wyeksponowania dziedzictwa gwarantuje wytworzenie ujednoliconego wizerunku PBN jako obszaru na styku kultur, o bogatej historii i kulturze związanej bezpośrednio z naturą- lasem, zamieszkałego przez społecznośc aktywną, samodzielną i świadomą własnych wartości.
Podkreślenie znaczenia turystyki poznawczej ma również wykorzystać jeden z największych wyróżników PBN, tj. wspaniałe tradycje edukacji przyrodniczej.

Realizowane przedsięwziecia w ramach celu:
przedsięwzięcie 4.jpeg
PDFPrzedsięwizięcie 4- opis.pdf (74,12KB)
4- Przestrzeń kultur- materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Partnerstwa Borów Niemodlińskich 
przedsięwzięcie 5.jpeg
PDFPrzedsięwizięcie 5- opis.pdf (71,92KB)
5- Krajobrazy- dziedzictwo przyrodnicze ożywione i nieożywione