×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Harmonogram naborów wniosków 2009-2013

Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków na lata 2011-2013 (kwartałami):
 

Działanie PROW

2011

2012

2013

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


 

x


 


 


 


 

x


 


 


 


 


 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


 

x


 


 


 


 

x


 


 


 


 


 

Odnowa i rozwój wsi


 

x


 


 

x


 


 


 


 

x*Małe projekty


 

x


 


 

x


 


 


 


 

x**Tylko w przypadku wystąpienia oszczędności z naborów z lat poprzednich