×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Ostatnie spotkanie w sprawie Strategii Borów do 2020 r.

Wójt Gminy Łambinowice oraz LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich zapraszają na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2020, które odbędzie się 24 września 2015r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Łambinowicach (sala konferencyjna).

Od 2008r. Gmina Łambinowice należy do LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich, która wdraża działanie LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W latach 2008-2013 w naszej Gminie ze środków LEADER zostało zrealizowanych wiele ważnych projektów, dla których wnioskodawcami była min. Gmina Łambinowice, GOKSiR Łambinowice, Parafia Łambinowice, Parafia Jasienica Dolna, a także prywatni przedsiębiorcy. Przykładowe projekty to min. Plac zabaw w Budzieszowicach, Modernizacja WDK w Wierzbiu (stworzenie zaplecza kuchennego), Organizacja imprezy „Złota Kosa”, Remont kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Łambinowicach.

Obecnie powstaje nowa Lokalna Strategia Rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2020, w której zostaną wskazane nowe cele i kierunki wydatkowania środków unijnych na obszarze Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Podczas spotkania zostaną przedstawione ogólne informacje o programie LEADER na lata 2014-2020 i warunkach pozyskania dofinansowania na różne przedsięwzięcia oraz przeprowadzona analiza SWOT (słabe i mocne strony obszaru), która posłuży do ustalenia zakresu zadań, które będą sprzyjać rozwojowi naszego terenu. Jeśli chcecie mieć Państwo wpływ, na jakie zadania środki Programu LEADER powinny zostać przeznaczone, Wasza obecność na spotkaniu konsultacyjnym jest niezbędna. Ponadto w obecnym okresie programowania znacząca kwota zostanie przeznaczona na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej dlatego na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców.

Spotkanie potrwa 2 – 2,5 godz. Bardzo prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu do dnia 21.09.2015r.

Osoby do kontaktu w Urzędzie Gminy Łambinowice: Katarzyna Byra i Maria Matusik-Strombek, pok. nr 3, tel. 77/4311300-301 wew. 209.

Osoby do kontaktu w Biurze LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34, 49-100 Niemodlin: Jadwiga Wójciak i Daniel Podobiński, tel. 77/4606351.