×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

XVI Walne Zebranie Członków PBN- zaproszenie

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich uprzejmie zaprasza na XVI Walne Zebranie Członków, które odbędzie się we wtorek 30 czerwca o godzinie 17.00 (drugi termin godzina 17.30) w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, według następującego porządku obrad:

 1. Przywitanie.

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.

 3. Przedstawienie i przegłosowanie porządku Zebrania.

 4. Sprawozdanie z działalności za rok 2014.
  -dyskusja

 5. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia straty (wynik za 2014 r.) na poczet zwiększenia kosztów roku 2015 .

 8. Sprawozdanie Rady Decyzyjnej za rok 2014.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.

 10. Informacja w sprawie działań przewidzianych na II półrocze 2015 r.
  Wolne wnioski i zapytania, dyskusja.

Osobą uprawnioną do głosowania jest przedstawiciel figurujący na liście członków Partnerstwa lub inna osoba upoważniona przez reprezentanta pisemnie.

ZAŁACZNIKI:
PDFProgram Walnego.pdf (92,90KB)

DOCWzór upoważnienia.doc (12,00KB)

PDFSprawozdanie merytoryczne 2014.pdf (292,62KB)

PDFSprawozdania 2014 Rachunek wyników.pdf (157,15KB)

PDFSprawozdania 2014 Bilans.pdf (156,09KB)

PDFInformacje uzupełniające do bilansu 2014.pdf (111,14KB)

PDFInformacje ogólne 2014.pdf (89,67KB)