×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Piszemy nowa strategię Borów do 2020 roku

Zgłoś się do Grupy!

Chcesz mieć wpływ na to w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar Borów Niemodlińskich? Chcesz współdecydować o tym na co i w jakiej wielkości będzie przeznaczane wsparcie finansowe do roku 2020? Bory Niemodlińskie są Ci bliskie i chciałbyś włączyć się w ich ochronę, popularyzację wiedzy o nich i rozwój obszaru Borów Niemodlińskich? Chcesz poznać nowych ludzi ze swojego środowiska, wymienić poglądy na lokalne sprawy? Myślisz o własnej działalności gospodarczej lub rozwinięciu już funkcjonującej na obszarze Borów? Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco, zgłoś się do Grupy Roboczej, której zadaniem będzie opracowanie nowej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2020.
Grupa robocza będzie odpowiedzialna za przygotowanie strategii do konkursu w Urzędzie Marszałkowskim, w tym za harmonogram konsultacji społecznych w zakresie strategii, analizę SWOT oraz wyznaczenie celów i przedsięwzięć rozwojowych najbliższe lata. Członkostwo w grupie roboczej opiera się na zasadzie wolontariatu. PBN przygotuje specjalne umowy potwierdzające wolontariat w pracach.
W skład grupy roboczej wejdą osoby z sektora społecznego (członkowie organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP), osoby z sektora gospodarczego (przedstawiciele spółek, osoby prowadzące działalność gospodarczą, rolnicy), które aktywnie działają na rzecz gmin w Borach Niemodlińskich, posiadają wiedzę i doświadczenie zakresie realizacji projektów oraz znają Partnerstwo i jego dotychczasową działalność. Spotkania grupy roboczej odbywać się będą w godzinach popołudniowych.
Do grupy roboczej zostaną włączone również osoby z sektora publicznego- reprezentanci gmin wskazani przez burmistrzów i wójtów.
Ostateczna deklaracja i potwierdzenie udziału w grupie nastąpi po pierwszym spotkaniu grupy. Serdecznie zapraszamy do zgłoszeń.

Osoby chętne do zaangażowania się w prace na rzecz opracowywania strategii prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia do biura Partnerstwa do 11 maja 2015 r. do godz. 15:00 pocztą tradycyjną, mailem na adres niemodlinskie@op.pl, faksem- tel. 77 4606 351 lub osobiście w biurze Partnerstwa Borów Niemodlińskich w Niemodlinie. Dodatkowych informacji na temat grupy roboczej oraz prac nad lokalną strategią udziela Jadwiga Wójciak, tel. 774606 351.

zgłos sie do grupy roboczej- II.jpeg