×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Posiedzenie Zarządu Partnerstwa

13 kwietnia 2015 roku w siedzibie PBN odbyło się posiedzenie Zarządu. W trakcie spotkania Zarząd przyjął 5 nowych członków w poczet Stowarzyszenia, tym samym ogólna liczba członków Partnerstwa wzrosła do 105. Najwięcej czasu zajęła dyskusja na temat przyszłości Stowarzyszenia wobec wyzwań nowego Leadera na lata 2014-2020. W dyskusji pojawiały się przede wszystkim pytania o tzw. projekty parasolowe w nowej Strategii PBN a także o sposób przystąpienia do okresu przygotowawczego. Okres ten rozpocznie się od 1 lipca 2015 r. i zakończy się mniej więcej w październiku b.r. W tym czasie Stowarzyszenie będzie musiało wykonać nową Lokalną Strategię Rozwoju do roku 2020. W trakcie posiedzenia Zarząd zdecydował też o wystąpieniu do Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce o uruchomienie ścieżki tematycznej w programie Działaj Lokalnie. Jednogłośnie podjęta została decyzja, że w tegorocznym naborze wniosków o granty, aż 40% środków zostanie przeznaczonych na działania związane z szeroko pojętą ekologią i przyrodą. Takie projekty będą traktowane w sposób priorytetowy. Nabór już wkrótce.
Na koniec spotkania członkowie rozwiązywali test wiedzy o Borach Niemodlińskich. W 9-ciu pytaniach o Bory Niemodlińskie można było zdobyć 185 punktów. Już niebawem test w wersji online będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych.