×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Walne Zebranie Członków PBN

Szanowni Państwo,
Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w czwartek 12 lutego 2015 r. o godzinie 17.00 (drugi termin godzina 17.30) w Sali Pandora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach, ul. Muzealna 1, według następującego porządku obrad:

1. Przywitanie.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
3. Przedstawienie i przegłosowanie porządku Zebrania:
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu stowarzyszenia z obszaru gmin Tułowice, Niemodlin i Komprachcice
- głosowanie o stosowaniu nowego wzoru sprawozdania finansowego zaproponowanego w ustawie o rachunkowości (dla tzw. jednostek mikro).
4. Informacja o działaniach w 2015 r.
5. Wolne wnioski i zapytania, dyskusja.

Osobą uprawnioną do głosowania jest przedstawiciel figurujący na liście członków Partnerstwa Borów Niemodlińskich lub inna osoba upoważniona przez reprezentanta pisemnie (zmianę należy zgłosić na formularzu - przykład przesłany w załączniku)

Proszę o zgłaszanie obecności bądź usprawiedliwiania nieobecności do 10 lutego, tel. 77 4606 351, mail: niemodlinskie@op.pl

PDFProgram Walnego.pdf (94,12KB)

PDFWz+-r upowa+-nienia.pdf (16,66KB)

PDFdojazd do Pandory.pdf (368,96KB)