×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Spotkanie Wójtów i Burmistrzów Borów Niemodlińskich

Dotychczasowe finansowanie różnorodnych projektów, od remontów świetlic po organizację imprez na wsiach, odbywało się w ramach budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, każde państwo UE ma dodatkowo 2 lata (tj. do 2015 r.) na zamknięcie i rozliczenie wszystkich realizacji. Jednocześnie przed nami przygotowania do budżetu 2014-2020.

Czas podsumowań

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Partnerstwo Borów Niemodlińskich funkcjonowało jako tzw. Lokalna Grupa Działania. Obejmowała 7 gmin województwa opolskiego: Dąbrowa, Komprachcice, Prószków, Strzeleczki, Łambinowice, Niemodlin i Tułowice. Z włodarzami tych właśnie gmin, 20 stycznia 2015 roku w siedzibie PBN odbyło się spotkanie rozpoczynające dyskusję na temat tego co dalej ze stowarzyszeniem i nową Lokalna Strategią Rozwoju. W spotkaniu udział wzięli: p. Dorota Koncewicz- Burmistrz Niemodlina, p. Róża Malik- Burmistrz Prószkowa, p. Marek Pietruszka- Wójt Strzeleczek, p. Marek Leja- Wójt Dąbrowy, p. Andrzej Wesołowski- Wójt Tułowic, p. Leonard Pietruszka- Wójt Komprachcic, p. Jerzy Rosiński- Sekretarz gminy Łambinowice, p. Dagmara Duchnowska- zastępca Burmistrza Białej, p. Jolanta Grzegorzewicz- Naczelnik Urzędu Miejskiego w Korfantowie, p. Joanna Słodkowska-Mędrecka z Urzędu Gminy w Komprachcicach.

Nowy LSR
W trakcie spotkania najwięcej czasu poświęcono przyszłości programu Leader oraz kształtowi Partnerstwa Borów Niemodlińskich po 2015 r. Dyskusja potwierdziła wolę współpracy wszystkich gmin oraz przystąpienie do prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Borów Niemodlińskich na lata 2014-2020. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to najważniejszy dokument mikroregionu, który stawia diagnozę, określa co na obszarze Borów Niemodlińskich jest mocną a co słabą stroną, co wyróżnia Bory Niemodlińskie, nakreśla cele rozwojowe oraz zawiera wykaz najważniejszych projektów do realizacji. To nowy LSR będzie więc określał na co i w jakiej wielkości będą przyznawane granty i dofinansowania w okresie 2014-2020. Prace nad stworzeniem dokumentu zaplanowano na drugie półrocze 2015 roku.

Zmiany, zmiany

W porównaniu do kończącego się okresu 2007-2013, Lokalne Grupy Działania w okresie 2014-2020 będą miały większe kompetencje. Przede wszystkim pojawią się tzw. projekty parasolowe (system Mikroprojektów), w ramach których Partnerstwo Borów Niemodlińskich będzie samodzielnie oceniało projekty, ale także podpisywało umowy i nadzorowało realizację w terenie. Innymi słowy jeśli Stowarzyszenie na wsi będzie chciało zrealizować projekt, będzie mogło złożyć wniosek o dofinansowanie do PBN, tutaj przejdzie całą ocenę wniosku, tutaj też nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie i tutaj nastąpi ewentualna kontrola projektu. Dotychczas „Małe projekty”, które odpowiadają planowanym Mikroprojektom w Projektach parasolowych przechodziły dwie oceny, pierwszą w PBN i drugą w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu.

Zmiany szykują się też w odniesieniu do sposobu finansowania Mikroprojektów. Według obecnego stanu prawnego w okresie 2014-2020 Mikroprojekty będą realizowane w systemie zaliczkowym. W ten sposób Stowarzyszenia czy grupy nieformalne będą mogły skupić się bardziej na prawidłowej realizacji projektów a nie na pozyskaniu środków i oczekiwaniu na ich refundację. Środki na projekt spływać będą „z góry”, przed realizacją zadań.

Co przed nami

Nowe nabory w LGD odbędą się jednak nie prędzej niż w roku 2016. Teraz najważniejszym zadaniem jest przystąpienie do stworzenia nowego LSR, potwierdzenie woli współpracy gmin w obrębie LGD, w tym ewentualnie przyłączenie nowych gmin, zebranie pomysłów od mieszkańców Borów Niemodlińskich oraz szeroka dyskusja nt. tego jakie mają być Bory Niemodlińskie w roku 2020. Wspólna Lokalna Strategia Rozwoju będzie podlegać ocenie przez Samorząd Województwa Opolskiego. Jeśli ocena dokumentu będzie pozytywna obszar Borów Niemodlińskich otrzyma środki na wsparcie rozwoju do roku 2020.