×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Wyniki kontroli NIKu w Partnerstwie Borów Niemodlińskich

Po trwającej 1,5 miesiąca kontroli Najwyższej Izby Kontroli w Partnerstwie Borów Niemodlińskich znamy już treść "Wystapienia pokontrolnego", będącego podsumowaniem kontroli.
W ocenie ogólnej czytamy:
"Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wdrażanie przez Stowarzyszenie działań osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Powyższą ocenę uzasadnia prawidłowe przygotowanie Lokalnej Grupy Działania do realizacji zadań w ramach osi Leader, jak też należyte wywiązywanie się z postanowień umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego, przejawiające się w m.in. wysokim poziomem wykorzystania limitów finansowych. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości miały formalny i jednostkowy charakter, a tym samym nie wpłynęły negatywnie na realizację kontrolowanych zadań".

31.07.2014