×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Mikrogranty- nowy konkurs

UWAGA, NOWY KONKURS GRANTOWY DLA ORGANIZACJI I GRUP NIEFORMALNYCH Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, LGD Dolina Stobrawy zapraszają na spotkanie w sprawie mikrodotacji, o którą może ubiegać się stowarzyszenie lub grupa nieformalna. Grant w wysokości 5.000,00 zł.

Kto może się ubiegać o grant:
- młode organizacje pozarządowe (działające maksymalnie do 1,5 roku)
- GRUPY NIEFORMALNE (nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie województwa opolskiego)

Grant: 5000,00 zł
Przewidywany termin naboru wniosków: VII/VIII 2014
Na co grant: cały katalog pożytku publicznego

Spotkania dla zainteresowanych:
29.07.2014 r.- Prószków, Ośrodek Kultury, godzina 17:00
31.07.2014 r.- Łambinowice, Urząd Gminy, godzina 17:00

Zgłoszenia należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym (online)
https://docs.google.com/forms/d/17ywBa3IYmrAyTvQayaP914Wp1i1dptASpxEZfhHDfnU/viewform

lub wysyłając maila: niemodlinskie@op.pl, tel. 77 4606 351

 

Przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które spełniają kryteria merytoryczne:

Młoda organizacja pozarządowa/grupa nieformalna/grupa samopomocowa ubiegająca się o mikrodotację musi:

Termin realizacji zadania

Konkursy realizowane będą w latach 2014-2016, łącznie zostanie przyznanych ok. 190 mikrodotacji o łącznej wartości 923 200,00 tys. złotych. W ramach programu w bieżącym roku zostanie przyznanych minimum 60 mikrodotacji, do wysokości 5000 zł.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną szczegóły konkursu, wzory dokumentów oraz regulamin. Materiały zostaną też zamieszczone w przyszłym tygodniu na stronie www.ocwip.pl oraz www.dolinastobrawy.pl

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i środków Samorządu Województwa Opolskiego. Prowadzący projekt: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu, LGD Dolina Stobrawy, Samorząd Województwa Opolskiego.