×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Opolskie LGD razem

12 opolskich LGD spotkało się dzisiaj, 11 czerwca 2014 roku we Wrzoskach (gm. Dąbrowa, LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich). Spotkanie przeznaczone było na dyskusje o przyszłości opolskich LGD, w tym także o przyszłości Funduszu Morskiego i Rybackiego w województwie opolskim. Wiele miejsca w dyskusjach zajęło omówienie sposobu funkcjonowania LGD, ich wielkości, wielofunduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju. Odrębną kwestią była prezentacja nakładania się na obszar LGD funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej.
Opolskie Lokalne Grupy Działania jednogłośnie przyjęły stanowisko o zacieśnieniu wzajemnych relacji i ujednoliceniu wszystkich działań związanych z przyszłością Leadera w województwie w myśl zasady, że razem można więcej i skuteczniej. Następne spotkanie Sieć opolskich LGD zaplanowała w LGD Kraina Dinozaurów.
Sieć opolskich LGD składa serdeczne podziękowania dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie i Sołtysowi Wrzosek za udostępnienie świetlicy na spotkanie.