×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

XIV Walne Zebranie Członków

Szanowni Członkowie i sympatycy Partnerstwa Borów Niemodlińskich

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w czwartek 12 czerwca 2014 r. o godzinie 17.30 (drugi termin godzina 18.00) w Budynku Starej Poczty w Źlinicach, ul. Jędrzejczyka, gm. Prószków według następującego porządku obrad:
1. Przywitanie.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
3. Przedstawienie i przegłosowanie porządku Zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności za rok 2013.
5. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Decyzyjnej za rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady.
9. Informacja o działaniach w 2014 r. (projekt współpracy Derkacz, przyszłośc LGD).
10. Wyniki "Działaj lokalnie" 2014
11. Wolne wnioski i zapytania, dyskusja.

Osobą uprawnioną do głosowania jest przedstawiciel figurujący na liście członków Partnerstwa Borów Niemodlińskich lub inna osoba upoważniona przez reprezentanta pisemnie (zmianę należy zgłosić pisemnie)

Proszę o zgłaszanie obecności bądź usprawiedliwiania nieobecności do 10 czerwca b.r..

Zebranie ma charakter otwarty. Zapraszamy również osoby zainteresowane właczeniem się w działania Partnerstwa Borów Niemodlińskich.

Z poważaniem
Jadwiga Wójciak- Prezes
tel. 77 4606 351
niemodlinskie@op.pl

Materiały na XIV Walne Zebranie:

- DOCWzór upoważnienia.doc (12,00KB)

- PDFSprawozdanie merytoryczne 2013.pdf (915,05KB)

- PDFSprawozdanie z działalności Rady Decyzyjnej PBN za 2013 r..pdf (145,66KB)

- PDFSprawozdania 2013 Rachunek wyników.pdf (158,86KB)

- PDFSprawozdania 2013 Bilans.pdf (158,20KB)

- DOCprojekty uchwał.doc (17,50KB)

- PDFProgram Walnego.pdf (93,43KB)

- PDFInformacja dodatkowa 2013.pdf (391,03KB)

- PDFdojazd Żlinice.pdf (378,71KB)