×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu

29.01.2014 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, poświęconym bieżącej realizacji Leadera oraz omówieniu głównych wytycznych do nowego PROWu 2014-2020. Ze strony naszego Zarządu w spotkaniu wzięli udział: Jadwiga Wojciak-prezes, Łukasz Litwinowicz- zastępca prezesa, Bartłomiej Kostrzewa, Aneta Lissy-Kluczny, ponadto Przewodnicząca Rady Decyzyjnej Joanna Słodkowska-Mędrecka oraz Wójt Gminy Tułowice- Wieslaw Plewa. Spotkanie obfitowało w ciekawe materiały i statystyki dotyczące bieżącego wydatkowania środków Leadera. Ponadto na koniec poruszyliśmy kwestie RLKSu w nowym okresie, a na ręce Członka Zarządu Województwa Opolskiego Pana Antoniego Konopki złożyliśmy apel o podjęcie szerszego dialogu nad nowym PROWem, realizacją strategii wojewódzkiej i RPO. Liczymy, że będzie to dobre otwarcie na perspektywę nowych Lokalnych Strategii Rozwoju 2014-2020. Jak tylko otrzymamy komplet materiałów ze spotkania umieścimy skrypt na naszych stronach.
— w mieście: Opole.