×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Ostatni nabór na Odnowę wsi w Borach Niemodlińskich

Od 18 lutego do 4 marca 2014 roku trwać będzie ostatni nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, realizowanej przez Lokalną Strategię Rozwoju Partnerstwa Borów Niemodlińskich.

- limit  dostępnych środków  - 1 327 752,82zł
- minimalne wymagania do wyboru projektu przez LGD: 18 punktów , tj. 25% z możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg. kryteriów lokalnych

Miejsce składania wniosków: biuro LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 ( II piętro), 49-100 Niemodlin, w godzinach 8.00- 15.00. Wnioski
(2 egzemplarze + wersja wniosku na CD) należy składać
osobiście.

 

Wzór formularza wniosku oraz inne dokumenty:
- wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy ,
- instrukcje wypełniania wniosków,
- wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru projektów,
- kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR, w tym wymagania minimalne udostępnione są w biurze LGD oraz na stronie internetowej w zakładce „Info dla beneficjentów” .

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura Partnerstwa Borów Niemodlińskich pod nr telefonu 077 4606351 bądź mailem: