×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Apel do Marszałka Andrzeja Buły- prośba o poparcie RLKS w opolskim

Prosimy o poparcie działania RLKS w opolskim. RLKS ma na celu zwiększenie możliwości działania i realizacji większej ilości projektów społecznych w ramach leadera na wsiach, małych i duzych miastach, w tym również w dzielnicach miast! Prosimy Organizacje i podmioty województwa opolskiego o poparcie.

Jeśli wspierasz RLKS w opolskim, wydrukuj apel, podpisz, opieczętuj i przeslij na nasz adres:


PARTNERSTWO BORÓW NIEMODLINSKICH
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34
49-100 Niemodlin

Zbieramy poparcie z całego województwa i składamy je na ręce Pana Marszałka Andrzeja Buły. Włącz sie do akcji, to nasz wspólny interes!

> PDFApel opolski RLKS.pdf (74,89KB)

W razie pytań: tel. 77 4606 351


O co chodzi z tym RLKSem?
Środki unijne na nowy okres programowania 2014-2020 składać się będą z kilku funduszy, m.in.:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)- dystrybuowany m.in. przez Samorząd Województwa (Urzędy Marszałkowskie)- w większości działania dla biznesu, miast,  infrastrukturalne
- Europejskiego Funduszu Społeczny (EFS)- w tym program Wiedza, edukacja, rozwój- obecny POKL- miękkie projekty, szkolenia, warsztaty, programy aktywizacyjne, zawodowe itp.
- Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)- dopłaty rolne, zakupy maszyn, renty, modernizacja gospodarstw, odnowa wsi oraz Leader (LGD)
- Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMiR)- wsparcie obszarów rybackich, w tym Lokalne Grupy Rybackie
Zgodnie z wytycznymi Komisji UE Polska (podobnie jak inne kraje UE) została zobowiązana utrzymać w l. 2014-2020 program Leader, na bazie którego będzie wdrażany właśnie RLKS (Rozwój lokalny kierowany przez społeczność). Obowiązek dotyczy przekazania min. 5% środków Funduszu Rolnego i Morskiego na RLKS. Pozostałe fundusze (EFRR i EFS) są dobrowolne i przekazanie z nich środków na RLKS leży w gestii tylko i wyłącznie Polski w tym Ministerstw i Samorządów Województw. Samorządy
województw mogą to zrobić wpisując metodę RLKS do swoich Regionalnych Programów Operacyjnych.

KRÓTKO O TYM NA CZYM POLEGA RLKS:
RLKS to nowy Leader
1. Społeczność lokalna powołuje Stowarzyszenie obejmujące kilka, kilkanaście gmin (dzielnic miast), które łączy historia (np. Nyskie Księstwo Jezior i Gór), geografia (Kraina Św. Anny), przyroda (Partnerstwo Borów Niemodlińskich), wspólne problemy i wyzwania. Do Stowarzyszenia może wpisać się każdy, który czuje się związany ze swoim miejscem zamieszkania i chce wspólnie działać.
2. Społeczność tych gmin pisze Lokalną Strategię Rozwoju (LSR)- opisuje swoje mocne i słabe strony, opisuje co ich łączy oraz pokazuje co chciałaby zrobić w okresie 7 lat.
3. Społeczność składa LSR do Urzędu Marszałkowskiego i po pozytywnym przejściu oceny otrzymuje zielone światło na wybieranie projektów ze swojego terenu, które będą realizować przyjęte w LSR cele.
4. Społeczność z siebie wybiera osoby, które będą oceniać projekty i wybierać z nich najlepsze.
5. Społeczność sama decyduje w jakim kierunku powinien rozwijać się ich mikroregion poprzez wybieranie takich a nie innych projektów.