×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Dni wolne

W związku z długim majowym weekendem informujemy, iż biuro LGD będzie nieczynne od 29 kwietnia do 3 maja.

Wnioskodawcy, którym termin złożenia odwołania (przypominamy – 7 dni kalendarzowych od daty odebrania pisma) upływa w tym czasie, zobowiązani są  wysłać odwołanie do biura mailem lub faksem.

Ostateczny termin przekazania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego upływa 10 maja i przed tym terminem należy rozpatrzyć wszystkie odwołania, dlatego prosimy pilnować terminów.

Przypominamy, iż informacja  o wynikach oceny została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń LGD 15 kwietnia 2013 r.