×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Walne Zebranie Członków

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w czwartek 21 lutego o godzinie 17.00 (drugi termin godzina 17.30) w Świetlicy Wiejskiej w Rzędziwojowicach, gmina Niemodlin według następującego porządku obrad:
1. Przywitanie.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
3. Przedstawienie i przegłosowanie porządku Zebrania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia składki członkowskiej za rok
kalendarzowy dla gmin z 1 zł do 0,50zł za mieszkańca.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
Do skutecznego przeprowadzenia zmiany statutu konieczna jest obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Osobą uprawnioną do głosowania jest przedstawiciel figurujący na liście członków
LGD lub inna osoba upoważniona przez reprezentanta pisemnie (zmianę należy zgłosić do 20 lutego).

Partnerstwo Borów Niemodlińskich
mail: niemodlinskie@op.pl
tel. 77 4606 351