×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Wyniki naboru na działanie -Odnowa i rozwój wsi- 2012

Przedstawiamy wyniki naboru w działaniu -Odnowa i rozwój wsi-, nabór 2012. Posiedzenie Rady Decyzyjnej odbyło się 18 grudnia 2012 r.

Rada Decyzyjna, w składzie 8-osobowym, zdecydowała o rekomendacji do dofinansowania 7 projektów (z 13). 3 projekty nie uzyskały minimum punktowego.

Projekty rekomendowane do dofinansowania to:
1. Zagospodarowanie parku i stawów w Chróścinie.
2. Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej w Ochodzach.
3. Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polskiej Nowej Wsi- etap I: budowa dwóch kortów tenisowych z ogrodzeniem.
4. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Ludowego Klubu Jeździeckiego Moszna.
5. Zagospodarowanie terenu wokół kościoła, remont wieży, konserwacja konstrukcji dachu, remont cokołu elewacji oraz parkanu zabytkowego kościoła w Ligocie Prószkowskiej.
6. Remont elewacji plebanii i kaplicy św. Barbary w Kujawach.
7. Renowacja muru zabytkowego oraz bram i furtek przy kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej w Graczach.

Zwracamy się ze szczególną prośbą do wnioskodawców 3 projektów, które nie uzyskały wsparcia w wyniku braku środków finansowych: kościół w Lasocicach, kościół w Boguszycach oraz place zabaw w gminie Strzeleczki. Będziemy się z Państwem kontaktować indywidualnie, aby wspólnie wypracować poprawki do wniosków, tak aby były gotowe do złożenia w naborze na działanie Odnowa i rozwój wsi, jaki planujemy w czerwcu 2013 r. Przypominamy, że dokumentacja budowlana jest ważna 2 lata.

Lista rankingowa wniosków (wnioski poniżej pogrubionej linii nie uzyskały minimum punktowego, tj. 22,5 pkt.):
PDFLista rankingowa- Odnowa 2012.pdf (159,54KB)