×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Walne Zebranie Członków- 4.10.2012

Szanowni Państwo,

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w czwartek 04 października 2012r. o godzinie 17.30 (drugi termin godzina 18.00) w sali wiejskiej na boisku sportowym w Wawelnie, gm. Komprachcice, według następującego porządku obrad:

 

 1. Przywitanie.

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.

 3. Przedstawienie i przegłosowanie porządku Zebrania.

 4. Sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

 5. Sprawozdanie z realizacji działań Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania.

 6. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. Podjęcie uchwały.

 7. Sprawozdanie z działalności Rady oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.

 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 9. Prezentacja kandydatów do Rady Decyzyjnej, dyskusja i przeprowadzenie wyborów.

 10. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu.

 11. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej.

 12. Prezentacja działań do końca okresu programowania 2007-2013 (nabory, zadania biura).

 13. Wolne wnioski, dyskusja.

 

 

Do skutecznego przeprowadzenia wyborów konieczna jest obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania tj. min. 55osób.

Osobą uprawnioną do głosowania jest przedstawiciel figurujący na liście członków LGD(osoba reprezentująca dany podmiot).

 

Załączniki:

- prezentacja z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
PDFprezentacja realizacji LSR.pdf (528,74KB)

- prezentacja z realizacji działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania,
PDFprezentacja dzialan Funkcjonowania LGD.pdf (962,55KB)

- ogłoszenie o możliwości ubiegania się o powołanie do Rady Decyzyjnej,
DOCOgloszenie w sprawie mozliwosci ubiegania sie o powolanie do Rady.doc (454,50KB)

- podstawowe informacje o zadaniach Zarządu, Rady Decyzyjnej oraz Komisji Rewizyjnej,
DOCinformacja o organach.doc (390,50KB)

- mapka dojazdowa do boiska w Wawelnie.
DOCdojazd do Wawelna.doc (1,13MB)