×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Spotkanie autorów książki Historia Borów Niemodlińskich

 Do 21:30 trwało wczoraj pierwsze spotkanie grupy autorów publikacji o roboczym tytule "Historia Borów Niemodlińskich". W spotkaniu wzięło udział 6 osób: Pani Aleksandra Paszkowska, Pani Anna Rup, Pan Eryk Murlowski, Pan Robert Hellfeier, Pan Racławicki, pan Maciej Nowak plus pracownicy biura LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich. Omówiliśmy materiały oraz podjęliśmy dyskusję nad kształtem książki. O pracach nad nią Pan Murlowski pisze tak:
" Zastanawiając się nad wyborem właściwych tematów do niniejszej książki postanowiłem przedstawić trzy niezależne wątki, mające jednak wspólny mianownik. Te trzy tematy to historia chrzelickiego zamku, mało znane dzieje rodziny Hellerów oraz zapomniany myśliwski zameczek, a wspólnym mianownikiem będą Chrzelice, gdzie takim miejscem skupiającym uwagę wszystkich, a zarazem będącym kolebką rozwoju okolicy, było wpierw grodzisko obronne, później twierdza, a następnie zamek obronny przekształcony w barokowy pałac. Z listy wielu tzw. liderów czy też mecenasów rozwoju Chrzelic i okolic, często legendarnych lub anonimowych, wymienię trzech, skupiając się w tym artykule na ostatnim z nich. W kolejności chronologicznej są to rycerze zakonów joannitów i templariuszy, przedstawiciele rodu Prószkowskich oraz członkowie rodziny Hellerów. O niektórych dokonaniach Hellerów pisałem już kilkakrotnie, m.in. na łamach lokalnej prasy. Teraz chciałbym raz jeszcze sięgnąć do historii tej rodziny, której obecność na tej ziemi pozostawiła również nieprzemijające ślady w historii kilku miejscowości na pograniczu Borów Niemodlińskich. Ostatnim tematem będzie zapomniana, tajemnicza budowla w chrzelickim lesie, będąca częścią chrzelickiego majątku." (Eryk Murlowski, 2012)
Artykuły o historii Chrzelic są jedną z kilku części publikacji... Dziękujemy wszystkim za tak pozytywne przyjęcie tematu i liczny udział.