×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Badania ankietowe i rozmowy na temat przyszłości LGD trwają

Po warsztatach "Idziemy ale w którą stronę..." w Przysieczy, 28 lutego 2014 roku, które były wstępem do prac nad strategią rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2020 przyszedł czas na dalsze rozmowy na temat przyszłosci Leadera i funkcjonowania Organizacji. 26 marca 2014 r. uczestniczyliśmy w dwóch szczególnie ważnych spotkaniach. Pierwsze z nich z inicjatywy Pani Dyrektor dr. Violetty Rezler-Wasielewskiej odbyło się w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. W trakcie spotkania omawialiśmy perspektywy współpracy oraz zakres możliwych działań nad tworzeniem Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Omówiliśmy też mocne i słabe strony Lokalnej Strategii Rozwoju z okresu 2007-2013. 

Około południa uczestniczyliśmy w badaniu ankietowym prowadzonym przez Stowarzyszenie klon/jawor z Warszawy w ramach Programu Badania Aktywności Obywatelskiej. Badanie dotyczyło funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opolu. Serdecznie dziękujemy za otwartość, konstruktywne uwagi i pozytywny "klimat" naszych dyskusji.