×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Nabory wniosków 2012

Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): „Partnerstwo Borów Niemodlińskich” – LUDZIE LASU działającej na obszarze gmin: Komprachcice, Prószków, Niemodlin, Tułowice, Strzeleczki, Łambinowice, Dąbrowa informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:

I. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
· limit dostępnych środków: 543 767,10 zł

· minimalne wymagania do wyboru projektu przez LGD: 18 punktów, tj. 25% z możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg kryteriów lokalnych;

II. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
· limit dostępnych środków: 894 330,10 zł

· minimalne wymagania do wyboru projektu przez LGD: 18 punktów, tj. 25% z możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg kryteriów lokalnych;

III. Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. Małych projektów
· limit dostępnych środków: 1 267 174,50 zł

· minimalne wymagania do wyboru projektu przez LGD: 22,5 punktów, tj. 25% z możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg kryteriów lokalnych;

Termin składania wniosków dla WSZYSTKICH działań: 09.05.2012 r. – 31.05.2012 r.

Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski w 2 egzemplarzach należy składać osobiście w biurze LGD w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 (II piętro), 49-100 Niemodlin, w godzinach 8.00 – 15.00.

Do wniosku należy dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD.
Konieczne jest członkostwo w LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich!

Więcej informacji:
Partnerstwo Borów Niemodlińskich
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34, 49-100 Niemodlin
tel./fax 77 4606 351