×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Rewitalizacja Rynku w Strzeleczkach

W dniu 01 lutego 2012 r. Gmina Strzeleczki podpisała Umowę o przyznanie pomocy na „Przebudowę Rynku w Strzeleczkach”. Inwestycja będzie współfinansowana w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie IV Lokalnej Strategii Rozwoju- Przestrzeń kultur.


Urząd Gminy w Strzeleczkach planuje wykonanie przebudowy rynku w roku 2013. Inwestycja obejmie przebudowę nawierzchni, oświetlenia, nasadzenie zieleni i zainstalowanie elementów małej architektury. Zmodernizowany zostanie również parking oraz fontanna.

Kwota dofinansowania wynosi 229 219 zł.