×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Spotkanie opolskich LGD w Pokrzywnej

27 października 2011 roku pracownicy biura Partnerstwa Borów Niemodlińskich uczestniczyli w spotkaniu-szkoleniu poświęconemu wdrażaniu projektów współpracy. Dodatkowo w tym samym czasie odbyła się dyskusja nad aktualnymi problemami opolskiej sieci LGD, oraz dyskusja nad przyjętym niedawno Planem Działania KSOW na lata 2012-2013.  Szkolenie prowadził Pan Krzysztof Kwatera oraz Pani Renata Bukowska- przedstawiciele małopolskich LGD.
Podstawowe wnioski ze spotkania:
- zbyt mała aktywność LGD w skali kraju we wdrażaniu projektów współpracy wynika z braku płynności finansowej większości LGD oraz ze zbyt uciązliwej procedury administracyjnej tego działania,
- LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich zamierza realizację projektu współpracy w roku 2013, z uwzględnieniem swojej pozycji finansowej oraz po nabyciu doświadczeń związanych z refundacją środków na "Funkcjonowanie LGD..." z ARiMR (ocena UMWO),
- "Plan KSOW na lata 2012-2013" udowadnia zbyt mocną i dominującą  pozycję Samorządu Województwa Opolskiego w wykorzystaniu środków KSOW kosztem innych partnerów KSOW. Mobilizuje to opolskie LGD do podjęcia jak najszybszych działań mających na celu wyrównanie szans w dostępie do środków KSOW. w tym duże zmiany w Grupie Roboczej zajmującej się opiniowaniem projektów do Planu KSOW-u.
Spotkanie w Pokrzywnej pokazuje także koniecznośc podejmowania ściślejszej współpracy pomiędzy opolskimi LGD, tak by głos wszystkich opolskich LGD miał coraz większe znaczenie w polityce regionalnej województa opolskiego.