×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Szukamy księgowej do pracy w Partnerstwie Borów Niemodlińskich

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich ogłasza nabór na stanowisko pracy: księgowa. Aplikacje przyjmowane są do 25 października 2011 roku.

> Wymagania niezbędne : 
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie o kierunku ekonomicznym. 
- co najmniej 2 letni staż pracy w księgowości, 
- znajomość gospodarki finansowej organizacji pozarządowych, 
- znajomość komputerowych programów finansowo-księgowych, płacowych oraz pakietu MS Office. 
  
Dodatkowe: 
- prawo jazdy kategorii B, 
- udokumentowana znajomość urzędowego języka UE(angielski, niemiecki, francuski), 
- przeszkolenie w zakresie archiwizacji dokumentów,
 
- przeszkolenie w zakresie ochrony i udostępniania danych osobowych,  - dokładność, rzetelność, dyspozycyjność,

> Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny, 
- życiorys zawodowy- CV 
- kserokopie świadectw pracy, 
- kserokopie dyplomów  i świadectw potwierdzających wykształcenie, 
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 
- referencje, - standardowy kwestionariusz osobowy.

> Miejsce składania dokumentów (do 25 października 2011 r.):
Biuro Partnerstwa Borów Niemodlińskich 
Ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34
 
49-100 Niemodlin 
II piętro 

Dokumenty należy składać osobiście w godzinach 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku, bądź przesłać pocztą. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do biura.

Treść ogłoszenia:
> PDFOgłoszenie o naborze na księgową (2011).pdf (92,87KB)