×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Walne Zebranie Członków Partnerstwa Borów Niemodlińskich

Szanowni Państwo, Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w czwartek 30 czerwca 2011r. o godzinie 17.00  (drugi termin godz. 17.30) w sali 64 Pałacu w Tułowicach- Internat Technikum Leśnego, według następującego porządku obrad:
1. Przywitanie.
2. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta.
3. Przyjęcie porządku zebrania: 
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2010, - podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010 na cele statutowe,
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Decyzyjnej za rok 2010,
- omówienie planów na rok 2011,
- sprawy różne.
4. Zamknięcie zebrania.

W trakcie Zebrania będzie możliwość uregulowania składki członkowskiej za rok 2011 i składek zaległych.