×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Aktualizacja LSR a termin składania wniosków

Informujemy, że I kwartał roku 2011 roku jest poświęcony aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju . Zgodnie ze zmieniającymi się rozporządzeniami Ministerstwa Rolnictwa aktualizowane są wskaźniki realizacji przedsięwzięć oraz minimalne wymagania jakie muszą spełniać wnioski złożone o dofinansowanie. Dodatkowo opracowany zostanie wzór ankiety monitorującej realizację projektów, która zostanie skierowana do wnioskodawców. Osoby  zainteresowane składaniem wniosków w roku 2011 prosimy o cierpliwość. Jednocześnie już teraz zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów pracownikom biura, którzy pomogą określić Państwa szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach programu LEADER. Termin naboru wniosków zostanie podany po zakończeniu prac aktualizacyjnych.