×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Odnowa wsi 2010- nabór uzupełniający

Samorząd Województwa Opolskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich wniosków o dofinansowanie zadań wpisujących się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju – Ludzie Lasu.
Działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

- nabór  w okresie od 27 lipca do 9 sierpnia 2010r.
- limit  dostępnych środków  -
955 064,00zł

Wnioski ( 2 egzemplarze + wersja wniosku na CD) należy składać osobiście w biurze LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 ( II piętro), 49-100 Niemodlin, w godzinach 8.00- 15.00.

Wzory wniosków, instrukcje do wniosków, wykaz załączników i dokumentów niezbędnych do wyboru projektów, kryteria wyboru projektów oraz  inne informacje dotyczące naboru dostępne są w dziale „Info dla beneficjentów" na stronie internetowej Partnerstwa Borów Niemodlińskich, w zakałdce Info dla Beneficjentów- Odnowa wsi- Nabór 2010-II:
>  http://www.boryniemodlinskie.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_boryn&lad=a&id_dzi=29&id_dok=190&id_men=52&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura Partnerstwa Borów Niemodlińskich pod nr telefonu 077 4606351 bądź mailowo