×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Ważne zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2011 roku dokonał zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju [LSR], obejmujących:

1. Dodanie do LSR załacznika nr 12- Wskaźniki minitoringu realizacji LSR.
> PDFZał.12- Wskaźniki LSR.pdf (94,17KB)

2. Zmiana budżetu Partnerstwa Borów Niemodlińskich w zakresie przesunięcia niewykorzystanych w latach 2008-2010 środków na działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie...".
W roku 2011 nastąpi kumulacja środków w naborach na w/w działania, i tak:
- na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" pula dostępnych środków na 2011 to: 669 727,45 zł
- na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" pula dostępnych środków na 2011 to: 287 026,05 zł.
Dodatkowo Zarząd zdecydował o przesunięciu kwot na działanie "Odnowa i rozwój wsi" z roku 2012 na rok 2011, zwiększając tym samym pulę środków na nabór w 2011 roku z dotychczasowych 1 435 130,20 zł do 1 813 506,90 zł. Oszczędności poprzetargowe i środki niewykorzystane w wyniku oceny Samorządu Województwa Opolskiego z naborów poprzednich stanowić będa dodatkowe środki do wykorzystania w naborze w 2012 roku.

3. Dodanie do oceny wniosków kryterium minimalnego, który muszą spełnić wnioski aby mogły zostac poddane dalszej ocenie. Przyjęto, że wnioski muszą uzyskać min. 25% maksymalnej liczby punktów w kazdym działaniu. W przeciwnym wypadku zostana one odrzucone już na etapie oceny przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich.

4. Przyjęcie 4 nowych czonków do LGD.

Na posiedzeniu Zarząd wyraził także swoje duże zaniepokojenie długim czasem oceny wniosków przez Urząd Marszałkowski w Opolu, uznając, że przedłużająca się ocena jest jedną z głównych przyczyn wycofywania się niektórych beneficjentów ze złożonych projektów.