×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zagłosuj na kandydata z Borów Niemodlińskich!

Szanowni Państwo,
do 3 grudnia możemy głosować na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego. Rada jest ciałem doradczym przy Marszałku województwa, w sprawach dotyczących działalności stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Praca w Radzie jest nieodpłatna.
Jednym z kandydatów, który przeszedł ocenę formalną jest Daniel Podobiński reprezentujący nasze Partnerstwo. Jeśli uważacie Daniela za osobę, która może merytorycznie wypowiadać się o sferze działań pożytku publicznego w województwie - wypełnijcie załączoną kartę do głosowania, wydrukujcie, podpiszcie i wyślijcie do 3 grudnia 2013 r. pocztą na adres:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
z dopiskiem:
„RDPPWO - głosowanie na kandydata"

Możecie też po wydrukowaniu i podpisaniu wysłać skan karty drogą elektroniczną na adres mailowy :    również w terminie do 3 grudnia 2013 r.
KAŻDA ORGANIZACJA I PODMIOT MA PRAWO DO ODDANIA 1 GŁOSU NA 1 KANDYDATA NA CZŁONKA RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO. DO RADY WCHODZI 9 OSÓB, KTÓRE UZYSKA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ GŁOSÓW!
Głosować mogą : stowarzyszenia, fundacje, OSP i  kluby sportowe zarejestrowane w KRS, kluby sportowe zarejestrowane w starostwach powiatowych, parafie, stowarzyszenia JST, spółdzielnie socjalne.
W załączeniu przesyłam również listę pozostałych kandydatów.
 
KARTA DO GŁOSOWANIA (WYDRUKUJ, WYPEŁNIJ I ODESLI DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO):
ODTKARTA DO GŁOSOWANIA.odt (16,43KB)
 
Lista kandydatów:
DOCLista kandydatów na członków RDPPWO.doc (20,50KB)