×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

O projekcie OPA

Nowe loga 2014-2020 cz b i kolor z Eurocontry.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 


Operacja mająca na celu rozwój i popularyzację turystyki rowerowej na terenie południowo-zachodniej części województwa opolskiego poprzez oznakowanie i promowanie szlaków rowerowych na terenie Lokalnych Grup Działania: Partnerstwa Borów Niemodlińskich oraz Euro-Country, wydanie materiałów promocyjnych związanych ze szlakami, organizację rajdów rowerowych i wyjazdu studyjnego.

Tytuł operacji: OPA – Oznakowanie tras rowerowych, promocja turystyki rowerowej i angażowanie mieszkańców w aktywny wypoczynek

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja projektu: XI 2023 - VI 2024 r.

Partnerzy projektu: Partnerstwo Borów Niemodlińskich oraz Stowarzyszenie „Euro-Country”

Opis projektu: Projekt polega na wykorzystaniu turystyki rowerowej do rozwoju obszaru LGD zaangażowanych w jego realizację. W ramach projektu oznakowane zostaną nowe trasy rowerowe. Zorganizowane zostaną także rajdy rowerowe:


Łącznie w rajdach będzie uczestniczyło 150 osób, które otrzymają kamizelki odblaskowe i materiały drukowane z trasami rowerowymi.
Dodatkowo Partnerstwo Borów Niemodlińskich zorganizuje wyjazd studyjny dla uczestników z obszaru PBN oraz Euro-Country, którego celem będzie zapoznanie się z dobrymi praktykami dotyczącymi turystyki i infrastruktury rowerowej. Planowany termin wyjazdu to maj 2024. Do udziału w wyjeździe zaproszonych zostanie 30 osób z terenu obu LGD, które odpowiadają za realizację projektów związanych z turystyką rowerową: przedstawiciele nadleśnictw, urzędów gmin, ośrodków kultury, administratorzy atrakcji turystycznych. Zaplanowany region to Limburgia w Belgii i aktywne zwiedzanie: HOGE KEMPEN NATIONAAL PARK ze ścieżką rowerową przez torfowiska oraz parku BOSLAND ze ścieżką rowerową w koronach drzew. Podsumowaniem projektu będzie reportaż filmowy obejmujący podsumowanie wszystkich działań integracyjnych oraz wyjazdu studyjnego - jego celem będzie promocja potencjału rowerowego obszaru obu LGD uczestniczących w projekcie oraz zachęcanie do podejmowania się realizacji projektów rowerowych na bazie doświadczeń zdobytych w czasie wyjazdu studyjnego.