×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Nabór 1/2023

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich ogłasza nabór nr 1/2023 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, których zakres jest ujęty w Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2023 (strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwanej dalej LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Nabór 1/2023 dotyczy zakresu Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (zwanym dalej Rozporządzeniem), wpisującego się w Przedsięwzięcie 6 LSR – WIĘZI, Cel szczegółowy LSR 1.3. Jakość- Las aktywności oraz Cel ogólny LSR – zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach Niemodlińskich.


PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA:

PDFogłoszenie o naborze 1-2023.pdf (294,94KB)